Ingående saldo
5 July, 2018
Interimsfordran
5 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Inkomst.

Vad är Inkomst?

Jag guidar dig igenom svaret

Inkomst är begreppet för värdet av sålda tjänster eller varor.

Vad är skillnaden mellan begreppen; Intäkt/Kostnad, Inkomst/Utgift samt Inbetalning/Utbetalning?

Det är bra att kunna särskilja på dessa begrepp.

  • Inkomster: Avser försäljningstillfället Utbetalningar: Avser betalningstillfället.
  • Inbetalningar: Avser betalningstillfället.
  • Intäkter: Avser prestationstillfället.
  • Kostnader: Avser förbrukningstillfället

För att förenkla ytterligare kan det specas upp enligt nedan:


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN