Wiki-ordlista från NORIAN

Inrikes Traktamente

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Inrikes traktamente är en ersättning som anställda kan erhålla om de reser inom Sverige i tjänsten.

Detta traktamente skall täcka de kostnader som ökar vid en tjänsteresa dvs högre måltidskostnader, boende och andra utgifter.

För dem ökade levnadskostnaders som uppkommer vid en tjänsteresa har Skatteverket tagit fram ett schablonbelopp. Detta schablonbelopp är skattefritt men om arbetsgivaren överskrider beloppet så blir de överskjutande beloppet skattepliktigt.

För att en arbetsgivare skall kunna betala ut ett skattefritt schablonbelopp för inrikes traktamente till sina anställda så finns de några villkor som behöver uppfyllas:

Övernattning minst en natt för att arbetsgivarens skall kunna utbetala ett skattefritt inrikes traktamente.

Tjänsteresans plats behöver vara minst 50 km från den antälldes arbetsplats och 50 km från bostaden.

Resans syfte skall enbart vara i tjänsten.


Schablonbelopp (Maximibelopp)

Schablonbeloppet gäller för arbete på en samma ort i högst tre månader. Efter tre månaders perioden kan arbetsgivaren normalt betala ut reducerat traktamente. Efter två år reducerat traktamentet ytterligare.

Aktuella schablonbelopp finns att läsa på Skatteverkets hemsida www.skv.se

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x