Inkomst
5 July, 2018
Interimsskuld
5 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Interimsfordran.

Vad är Interimsfordran?

Jag guidar dig igenom svaret

Interimsfordran är ett gemensamt begrepp på förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Vid bokslut har de ett viktigt periodiseringssyfte vilket innebär rätt intäkt i rätt period.

Interimsposter är den gemensamma benämningen på Interimsfordran och Interimsskulder.


[kkstarratings]

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN