Interimsfordran
5 July, 2018
Intern redovisning
2 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Interimsskuld.

Vad är Interimsskuld?

Jag guidar dig igenom svaret

Interimsskuld är ett gemensamt begrepp på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vid bokslut har de ett viktigt periodiseringssyfte vilket innebär rätt kostnad i rätt period.

Interimsposter är den gemensamma benämningen på Interimsfordran och Interimsskulder.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN