Wiki-ordlista från NORIAN

Intern redovisning.

Vad är Intern redovisning?

Jag guidar dig igenom svaret

Den interna redovisningen benämns även ekonomistyrning och syftar framförallt på att ge information till de som arbetar inom företaget och som stöttning inför olika affärsmässiga beslut.

Den interna redovisningen behandlar främst interna händelser, det vill säga transaktioner inom företaget och den riktar sig även till personer inom företaget såsom företagsledning, avdelningschefer och medarbetare. Den interna redovisningen informerar beslutsfattare inom företaget och hjälper dem i beslut och planering av företagets verksamhet.

Till skillnad från den externa redovisningen finns det ingen lagstiftning som reglerar hur den interna redovisningen ska utformas eller vad den ska omfatta.

Extern redovisning

Redovisningsbegreppet delas upp i två typer av redovisning, Intern och Externt. Extern redovisning benämns även affärsredovisning och syftar till att ge företagets externa intressenter information om företagets resultat och ställning under en bestämd period

Intern redovisning

Den interna redovisningen behandlar främst interna händelser, det vill säga transaktioner inom företaget och den riktar sig även till personer inom företaget såsom företagsledning, avdelningschefer och medarbetare. Den interna redovisningen informerar beslutsfattare inom företaget och stöttar dem i beslut och planering av företagets verksamhet. Till skillnad från den externa redovisningen finns det ingen lagstiftning som reglerar hur den interna redovisningen ska utformas eller vad den ska omfatta.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x