Wiki-ordlista från NORIAN

Inventering.

Vad är Inventering?

Jag guidar dig igenom svaret

Inventeringen kallas den kontroll som görs av företagets lager/varor för att jämföras med siffrorna som finns i bokföringen.

Fullständigt lagervärde

Vid en inventering räknar, väger eller mäter varje separat artiklar som finns i företagets varulager. Därefter kopplas respektive artikel ihop med priset enligt den lägsta värdets principen (LVP), vilket innebär att artikel värderas till det lägsta anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet och då får man fram ett fullständigt lagervärde.

Varför måste man inventera?

Den viktigaste orsaken till varför ett företag måste inventera sitt lager är att skattelagen kräver att det sker minst en gång per år. Företaget får även ett mer rättvisande och kvalitativt resultat eftersom det kan förekomma stora variationer i lagret och då finns risk för att resultaträkningen inte blir korrekt förrän företaget bokfört utfallet från inventeringen. När företaget gör inventeringar oftare än en gång per år så innebär de även att de får bättre kontroll på sin ekonomi och likviditet eftersom de inte beställer för mycket respektive för lite till sitt lager.

Vid en inventering görs även analys över eventuella inkuransbehov av lagret. Inkurans innebär att en vara kan ha minskat eller numera saknar värde. Inkurans räknas vanligtvis fram via en schablon och den skiljer sig mellan branscher få vissa branscher har lager där varor snabbare minskar i värde.

Att tänka på vid inventering:

1. Skapa en inventeringspolicy och instruktion i företaget.

  • Hur skall inventeringen gå till.
  • Vem är ansvarig?
  • Tidslinje - när skall den ske
  • Viktigt att tänka på

2. Utse en inventeringsansvarig

  • Skall säkerställa att policy och instruktion följs samt och att det blir ordentligt gjort.

3. Gör det i par

  • Ta hjälp, då det är enklare att en räknar och en skriver samt att man behöver byta roll då och då.
  • Gör det systematiskt så att ingenting missas eller blir dubbleräknat.
  • Var noggranna för ingen vill räkna om från början.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x