Jourtid
11 January, 2019
Kollektivavtal
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Jämkning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Jämkning är en ändring av en persons preliminär A-skatt.


Ett beslut om preliminär A-skatt, jämkning, innebär att arbetsgivaren skall göra ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen.


Det kan vara bra att lämna en jämkningsansökan om du har fler än en arbetsgivare/utbetalare, eftersom det är en vanlig orsak till kvarskatt. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten gör skatteavdrag enligt tabell för just den inkomsten. Övriga utbetalare ska dra av 30 % i skatt och då kan skatteavdraget totalt sett bli för lågt.


Några exempel på när du kan behöva ha jämkning av skatteavdraget:


  • * avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbete
  • * inkomst under endast en del av året
  • * fler än en arbetsgivare/utbetalare
  • * inkomster som det inte görs skatteavdrag från
  • * ränteutgifter
  • * fastighet
  • * återkommande överskott av kapital, till exempel vinster på värdepapper.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN