Wiki-ordlista från NORIAN

Jämkning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Jämkning är en ändring av en persons preliminär A-skatt.


Ett beslut om preliminär A-skatt, jämkning, innebär att arbetsgivaren skall göra ett lägre eller högre avdrag för skatt än vad som framgår av skattetabellen.


Det kan vara bra att lämna en jämkningsansökan om du har fler än en arbetsgivare/utbetalare, eftersom det är en vanlig orsak till kvarskatt. Det beror på att den som betalar ut huvudinkomsten gör skatteavdrag enligt tabell för just den inkomsten. Övriga utbetalare ska dra av 30 % i skatt och då kan skatteavdraget totalt sett bli för lågt.


Några exempel på när du kan behöva ha jämkning av skatteavdraget:


  • * avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbete
  • * inkomst under endast en del av året
  • * fler än en arbetsgivare/utbetalare
  • * inkomster som det inte görs skatteavdrag från
  • * ränteutgifter
  • * fastighet
  • * återkommande överskott av kapital, till exempel vinster på värdepapper.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x