Hängavtal
11 January, 2019
Jämkning
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Jourtid

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Om det, på grund av verksamhetens natur, är nödvändigt att en arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete, får jourtid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.


Lön för jourtid är vanligtvis reglerad i kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN