preliminär inkomstdeklaration
14 April, 2020
Kapital
22 April, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Juridsk person

Vad är en juridisk person?

Jag guidar dig igenom svaret

En juridisk person är ett företag.


Det kan vara ett aktiebolag, en stiftelse, en förening, en kommun, stat eller liknande, däremot är en enskild firma ingen juridisk person eftersom ägaren och firman är densamma.


Vad är skillnaden?


Skillnaden mellan en juridisk person och en fysisk person är att en fysisk person är en människa.


En juridisk person har följande skyldigheter och privilegier:


* Kan förvärva rättigheter

* Har skyldigheter och ansvarar för sina åtaganden

* Kan ingå avtal

* Kan äga tillgångar samt ådra sig skulder

* Kan bli stämda i domstol


Juridiska person, tex ett aktiebolag, styrs av människor, en styrelse, vilka kan bli ansvarsskyldiga för den fysiska personens, aktiebolagets, åtaganden.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN