Wiki-ordlista från NORIAN

Kapital

Vad är kapital?

Jag guidar dig igenom svaret

Kapital är ett företags resurser.


4 olika kapital


Kapital kan delas in i fyra varianter:


Realkapital vilket innebär fysiska objet såsom utrustning, anläggningar och lager.


Finansiellt kapital vilket innebär kontanta medel och placeringar.


Humankapital vilket innebär medarbetarnas kunskap, skicklighet och kompetens.


Immateriellt kapital vilket innebär patent, varumärken och goodwill.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x