Juridsk person
22 April, 2020
Lagervärde
22 April, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Kapital

Vad är kapital?

Jag guidar dig igenom svaret

Kapital är ett företags resurser.


4 olika kapital


Kapital kan delas in i fyra varianter:


Realkapital vilket innebär fysiska objet såsom utrustning, anläggningar och lager.


Finansiellt kapital vilket innebär kontanta medel och placeringar.


Humankapital vilket innebär medarbetarnas kunskap, skicklighet och kompetens.


Immateriellt kapital vilket innebär patent, varumärken och goodwill.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN