Wiki-ordlista från NORIAN

Kapitalomsättningshastighet

Vad är Kapitalomsättningshastighet ?

Jag guidar dig igenom svaret

Kapitalomsättningshastigheten ( ENG: capital turnover rate ) är ett nyckeltal och visar hur effektivt en verksamhet använder kapitalet i förhållande till omsättningen.


Ju högre mått ett företag har kapitalomsättningshastigheten desto mindre bundet kapital finns det i ett företag.


Generellt mått för kapitalomsättningshastighet som gäller för alla företag oavsett bransch är därför svår att uppskatta.


Formel:


Omsättning / Totalt kapital(balansomslutning) = Kapitalomsättningshastighet


Kapitalintensiva branscher (bolag med egen tillverkning) har oftast kapital bundet i maskiner, inventarier och varulager och har därmed generellt sett en lägre kapitalomsättningshastighet än exempelvis tjänsteföretag.


Bind så lite kapital som möjligt


Allt kapital i ett förtag kostar pengar. Oavsett om det är kapital tillfört av ägare eller långivare, och därför är det viktigt att binda så lite kapital som möjligt i verksamheten. Producerande företag kan genom att minska sitt varulager och öka försäljningen öka kapitalomsättningshastigheten.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x