Wiki-ordlista från NORIAN

Karensdag.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Karensdag är den första dagen i sjukperioden.

Det finns ingenting nämnt i sjuklönelagen som anger hur stort avdraget skall vara vilket innebär att en anställd som insjuknar under en eftermiddag inte får avdrag för hela dagen.

Tex. Om en anställd som p.g.a. sjukdom går hem från arbetet två timmar före arbetstidens slut, får endast löneavdrag för dessa två timmar, vilka då räknas som karensdag.

En anställd som har fler anställningar och därmed flera arbetsgivare kan få fler än en karensdag vid en sjukperiod eftersom respektive arbetsgivare rapporterar en karensdag per sjukperiod.

Tex. Om en anställd har tre (3) arbetsgivare under en sjukperiod på 2 veckor så innebär det totalt tre karensdagar för den anställde (1 per arbetsgivare).

Sjuklön

När en anställd blir sjuk skall arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden, med undantag för första arbetsdagen (karensdagen). Detta regleras i lag (1991:1047) om sjuklön.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x