Wiki-ordlista från NORIAN

Kassaflöde

Vad är kassaflöde?

Jag guidar dig igenom svaret

Kassaflödet (Eng: cash flow) är företagets in- och utbetalningar under en viss period.

Företags in- och utbetalningar kallas även för betalningsström och de visar om företaget får in mer pengar eller om det försvinner i form av kostnader.

Hur fungerar det?

När företaget säljer en vara eller tjänst kommer pengar in på företagets bankkkonto. Denna inbetalning påverkar kassaflödet positivt.

När företaget köper en vara eller tänst dras pengar istället från bankkontot. Denna utbetalning påverkar kassaflödet negativt.

När bolaget säljer något och får in pengar på sitt konto påverkar det kassaflödet positivt (likvida medel ökar), och när de betalar sina leverantörer så påverkar det kassaflödet negativt (likvida medel minskar). Kassaflödet talar om för oss hur mycket likvida medel som stannar kvar i bolagets kassa efter att alla kassaflödespåverkande transaktioner har ägt rum.

Kassaflödet visar för företaget hur mycket likvida medel (pengar på banken) som finns kvar i företaget efter att in-betalningar och utbetalningar skett.

Varför är det viktigt för företag ha ett bra kassaflöde?

Företagets kassaflöde är viktigt för företagets överlevnad och utveckling.

För att ha möjlighet att växa och investera i verksamheten måste företaget ha ett bra kassaaflödet och skulle kassaflödet vara sämre så minskar förutsättningarna för tillväxt och investeringar.

Många företag glömmer vikten av kassaflödet då de till stor del lägger fokus enbart på resultatet.

Kassaflödet är svårt att manipulera

Eftersom kassaflödet är svårt att manipulera så ger kassaflödet alltid en bra bild över företagets verkliga resultat och mående. Finns det stora skillnader mellan kassaflöde och resultat så visar det på att justeringar har gjorts i företagets bokföring.

Kassaflödet visar sanningen om hur företaget mår!

För att hålla koll på företagets kassaflöde kan man göra en kassaflödesanalys.

Det finns olika typer av kassaflöde:

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Det är kassaflödet som kommer från företagets löpande verksamhet såsom varulaget, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat samt justeringar för avskrivningar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Det är kassaflödet som kommer från bolagets investeringsverksamhet, vilket t.ex. kan vara investeringar, avskrivningar, nedskrivningar, och bolagsköp.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Det är kassaflödet som kommer från finansieringsverksamheten, vilket t.ex. kan vara nya lån, amorteringar av lån, utbetald utdelning till aktieägarna, koncernbidrag, eller nyemissioner.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x