Wiki-ordlista från NORIAN

Kassaregister

Vad är Kassaregister?

Jag guidar dig igenom svaret

Syftet med ett kassaregister (ENG: cash register) är registrering av försäljning av varor eller tjänster vid kontant försäljning. Ett kassaregister har till syfte att skydda företagarna och säkerställa att all försäljning registreras.


När ett företag säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, kontokort eller presentkort eller liknande måste alla näringsidkare enligt kassaregisterlagen ha ett certifierat kassaregister där all försäljning skall registreras i kassaregistret och kvitto skrivas ut och erbjudas kunden.


Anmälan av kassaregister:


Anmälan av kassaregister skall ske till Skatteverket.


Syfte:


Syftet med kassaregisterlagen är att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens genom att försvåra fusk. Ett kassaregister måste vara certifierat enligt 39 kap. 8 § SFL.


Undantag:


Även om ett företag omfattas av lagen för kassaregister kan man ansöka om undantag från skyldigheten att ha kassaregister. Det kan vara att företagaren har ett kassaregister men uppfyller inte kraven för certifiering. Skatteverket beviljar endast undantag om företagaren kan försäkra att det finns underlag.


Kontrollfunktion:

Finns krav på kassaregister skall det i kassaregistersystemet ingå en kontrollenhet/ett kontrollsystem. Enligt 6 kap. 4§ SKVFS 20169:10 framgår vilken information som skall ingå i kvittokontrolldatan. En kontrollenhet tar emot och behandlar kvittodata per kvitto samt lagrar också viss data vad gäller kvittotyperna normal och kopia.


Bokföring:


"Kassaregister som anskaffats klassificeras normalt som materiell anläggningstillgång och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier. Om kassaregister utgör ett s.k. korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kan utgiften däremot dras av som kostnad direkt under inköpsåret."

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x