Frivillig skatt
21 November, 2018
Kostförmån
21 November, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Kompensationsledighet?

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Kompensationsledighet kan en anställd få istället för övertidsersättning vid övertidsarbete. Kompensationsledighet brukar vanligtvis kallas för kompledighet.

Arbetar en anställd övertid, ersätts den tiden som regel i första hand med lön. I de flesta kollektivavtal är det även vanligt att den anställde kan få övertiden ersatt med betald ledighet istället, så kallad kompensationsledighet. När den anställde skall ta ut kompensationsledighet skall det ske med hänsyn till arbetet, vilket innebär att den anställde ansöker om uttag och arbetsgivaren avgör om ledigheten kan tas ut. Kompensationsledighet är semesterlönegrundande. När en anställd är ledig, tack vare kompensationsledighet, tjänar den anställde ändå in semesterdagar.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN