Wiki-ordlista från NORIAN

Konkurs

Vad är konkurs?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett företag som är på ekonomiskt obestånd (dvs insolvent), och under en tid inte har kunnat betala sina skulder, kan försättas i konkurs (ENG: bankruptcy ). Det innebär att företagets tillgångarna tas i anspråk för att betala av skulderna till de som har krav på företaget (dvs borgenärer).

Hur går en konkurs till?

Den juridiska eller fysiska personen kan själv, genom en så kallad "egen ansökan", ansöka om konkurs. Även en eller flera av borgenärerna kan skicka in ansökan. Tingsrätten beslutar om konkurs och utnämnder en konkursförvaltare, vars ansvar är att förvalta konkursboet.

En förteckning över alla tillgångar och skulder skall upprättas och gäldenärens egendomar skall omhändertas och säljas. Ägare i enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolaga är personligt betalningsansvariga vilket innebär att deras privata tillgångar kan tas i anspråk för att betala företagets skulder. Detta gäller inte aktieägarna i ett aktiebolag. När skulderna är reglerade avslutas företagskonkursen och företaget upphör att existera. Företaget kan därmed inte längre krävas på betalning. En privatperson kan dock krävas på betalning även efter avslutad konkurs.

Finns det något alternativ till konkurs?

Ett företag som i dagsläget har ekonomiska problem men som på sikt har möjlighet att överleva har möjlighet att ansöka om rekonstruktion istället för konkurs. Detta beslutas om i domstol och det innebär att företaget skyddas mot konkurs eller utmätning under en bestämd period.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x