Konstaterad kundförlust
4 January, 2019
Leverantörsreskontra
4 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Konteringsdimension

Vad är en konteringsdimension?

Jag guidar dig igenom svaret

Konteringsdimensioner (ENG: coding dimension) är något som större företag använder sig av i bokföringen för att dela upp verksamheten och därmed lättare kunna följa det interna resultatet.


Konto är en självklart en dimension men vanligtvis väljer större företag att använda sig av dimensionen kostnadsställe (KST). Utöver KST finns det dimensioner såsom region, avdelning, projekt nummer, motpart mm beroende på vilket ERP system som företaget använder och hur deras behov av att följa upp verksamehten ser ut.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN