Wiki-ordlista från NORIAN

Kontoklass.

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

Kontoklass innebär en uppdelning av bokföringskonton där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det gäller.


En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad karaktär grupperas tillsammans. Detta undelättar företagets redovisning då samma typ av transaktioner bokas inom samma kontogrupp.

Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser:


  • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
  • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
  • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
  • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
  • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
  • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
  • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)

Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen.


kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager, kundfordringar med mera.


kontoklass 2 (eget kapital och skulder): används för att boka aktiekapital, banklån och leverantörsskulder med mera.


Kontoklass 3 till och med 8 . Dessa bygger även upp resultaträkningen.


kontoklass 3 (intäkter): används för att boka all försäljning.


kontoklass 4: används för att boka kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med tjänste-/varuinköp.


kontoklass 5 och 6: används för att boka övriga externa kostnader, så som hyra, el och telefoni.


kontoklass 7: används för att boka kostnader gällande avskrivningar och personal.


kontoklass 8: används för att boka intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat.


Vissa företag använder sig även att kontoklass 9 för intern redovisning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x