Wiki-ordlista från NORIAN

Kontoklass.

Vad är Kontoklass?

Jag guidar dig igenom svaret

Kontoklass innebär en uppdelning av bokföringskonton där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse det gäller.


En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad karaktär grupperas tillsammans. Detta undelättar företagets redovisning då samma typ av transaktioner bokas inom samma kontogrupp.

Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser:


  • Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999)
  • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
  • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
  • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
  • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
  • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
  • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)

Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen.


kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager, kundfordringar med mera.


kontoklass 2 (eget kapital och skulder): används för att boka aktiekapital, banklån och leverantörsskulder med mera.


Kontoklass 3 till och med 8 . Dessa bygger även upp resultaträkningen.


kontoklass 3 (intäkter): används för att boka all försäljning.


kontoklass 4: används för att boka kostnader för inköp av varor och vissa tjänster samt kostnader som är förenliga med tjänste-/varuinköp.


kontoklass 5 och 6: används för att boka övriga externa kostnader, så som hyra, el och telefoni.


kontoklass 7: används för att boka kostnader gällande avskrivningar och personal.


kontoklass 8: används för att boka intäkter och kostnader av finansiell karaktär, skatter och årets resultat.


Vissa företag använder sig även att kontoklass 9 för intern redovisning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Liselotte Ahlström - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x