Kontoklass
2 augusti, 2018
Kontoutdrag
2 augusti, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Kontoplan.

Liselotte Ahlström

Vad är Kontoplan?

Jag guidar dig igenom svaret

En kontoplan är en förteckning över alla konton som ett företag använder i sin bokföring. I dag använder nästan alla svenska företag någon BAS-kontoplan som finns i olika varianter.

Hur är en kontoplan uppbyggd?


BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper:

  • För affärsredovisning - Registrering av företagets affärshändelser.
  • För dubbel bokföring - Samtliga affärshändelser registreras med lika stora belopp i debet och kredit.
  • Anpassad till Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL).
  • Resultatkontona är indelade efter inkomst- och utgiftsslag.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Liselotte Ahlström - Service Manager, Payroll


 

Vi arbetar med små och stora företag