Kollektivavtal
11 January, 2019
Körjournal
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Kontrolluppgift

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetsgivaren som betalar ut lön, förmåner eller annan ersättning för utfört arbete och gör preliminärskatteavdrag skall, enligt skatteförfarandelag (2011:1244), lämna kontrolluppgift till den anställde och till Skatteverket.


Kontrolluppgift skall lämnas till alla som fått lön, förmåner eller kostnadsersättning för 100 kronor eller mer. Om ersättning betalats ut till någon, som har F-skatt behöver ingen kontrolluppgift lämnas.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN