Wiki-ordlista från NORIAN

Kontrolluppgift

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetsgivaren som betalar ut lön, förmåner eller annan ersättning för utfört arbete och gör preliminärskatteavdrag skall, enligt skatteförfarandelag (2011:1244), lämna kontrolluppgift till den anställde och till Skatteverket.


Kontrolluppgift skall lämnas till alla som fått lön, förmåner eller kostnadsersättning för 100 kronor eller mer. Om ersättning betalats ut till någon, som har F-skatt behöver ingen kontrolluppgift lämnas.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x