Wiki-ordlista från NORIAN

Kortfristig skuld.

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

En kortfristig skuld är en skuld i företags balansräkning som skall betalas inom ett år.

Skulderna kallas kortfristiga på grund av att de just är korta, dvs skall återbetalas inom ett år. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskuld, personalens intjänade semesterskuld mm

Vad är en skuld?

Skuld är ett företags tillgångar minus företagets eget kapital.

Företagets skulder syns på höger sidan av en balansräkning och de visar hur företagets tillgångar har finansierats, såsom banklån, leverantörsskulder, skatte- och momsskulder, skulder till personal, skulder till ägare mm.

Förutom dessa skulder består även vänstra sidan av eget kapital, vilket helt enkelt är de pengar som ägarna har investerat i bolaget. Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas även för företagets substansvärde.

Balansräkning

Tillgångarna kan ses som företagets resurser och skulderna på vilket sätt företaget har skaffat sig dessa resurser.

Långfristiga och kortfristiga skulder

Skulder indelas i långfristiga respektive kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder är skulder som inte skall betalas under det kommande verksamhetsåret, till exempel banklån.

Kortfristiga skulder är skulder som skall betalas under en kortare period såsom skulder till leverantörer, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, semesterersättning, sociala avgifter, momskuld etc.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x