Ferielön
14 July, 2020
Endagstraktamente
14 July, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Korttidspermittering.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av Covid-19.

Syfte

Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller vid situationer som inte har gått att förutse.

Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Vilken period gäller?

Stödet kommer att finnas tillgängligt 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker via tillvaxtverket.se. Stödet utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Finns det något lönetak för korttidspermittering?

Ersättningen kommer att täcka löner upp till 44 000 kronor i månaden. För inkomsttagare med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN