Kreditfaktura
31 October, 2018
Lagerbolag
31 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Kredit och kravpolicy

Vad är en Kredit och kravpolicy?

Jag guidar dig igenom svaret

En kredit och kravpolicy ger riktlinjer om en effektiv kredit- och kravhantering och att den bedrivs i enligt med gällande lagar och förordningar samt rättsliga åtgärder.

En policy specificerar vilka kreditupplysningar och uppgifter/referenser som skall tas fram, hur ofta och vem/vilka på företaget som har ansvaret för att detta utförs.

När policyn är förankrad i hela organisationen och när alla medarbetare som är involverade i kreditgivnings, fakturerings- och kravhanteringen är väl insatta i de regler som gäller samt agerar i enlighet med dessa ökar effektiviteten och säkerheten i hanteringen.

Målsättning med en policy är:

  • Erhålla betalningar utan dröjsmål
  • Minimera kundförluster
  • Minimera hanteringskostnader
  • Tydliggöra policyn för kunder och personal

Vad bör man tänka på inför ny kund eller förändringar hos befintlig kund?

  • Leveransadress; är det inte samma som fakturaadressen? Frågan bör ställas om anledning.
  • Beställaren; är beställaren behörig att lägga en beställning? Förslagsvis ringer man växeln och söker denna person för att säkerställa att hen arbetar i företaget.
  • Kreditupplysning: Är köparen i en bransch som är konkursutsatt bör kreditupplysningar tas oftare.
  • Betaltider: hur långa betaltider kan medges?
  • Omklassificering i kundregister; regelbunden genomgång av kundregister bör ske.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN