Wiki-ordlista från NORIAN

Kredit och kravpolicy

Vad är en Kredit och kravpolicy?

Jag guidar dig igenom svaret

En kredit och kravpolicy ger riktlinjer om en effektiv kredit- och kravhantering och att den bedrivs i enligt med gällande lagar och förordningar samt rättsliga åtgärder.

En policy specificerar vilka kreditupplysningar och uppgifter/referenser som skall tas fram, hur ofta och vem/vilka på företaget som har ansvaret för att detta utförs.

När policyn är förankrad i hela organisationen och när alla medarbetare som är involverade i kreditgivnings, fakturerings- och kravhanteringen är väl insatta i de regler som gäller samt agerar i enlighet med dessa ökar effektiviteten och säkerheten i hanteringen.

Målsättning med en policy är:

  • Erhålla betalningar utan dröjsmål
  • Minimera kundförluster
  • Minimera hanteringskostnader
  • Tydliggöra policyn för kunder och personal

Vad bör man tänka på inför ny kund eller förändringar hos befintlig kund?

  • Leveransadress; är det inte samma som fakturaadressen? Frågan bör ställas om anledning.
  • Beställaren; är beställaren behörig att lägga en beställning? Förslagsvis ringer man växeln och söker denna person för att säkerställa att hen arbetar i företaget.
  • Kreditupplysning: Är köparen i en bransch som är konkursutsatt bör kreditupplysningar tas oftare.
  • Betaltider: hur långa betaltider kan medges?
  • Omklassificering i kundregister; regelbunden genomgång av kundregister bör ske.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x