Kostpris
2 augusti, 2018
Kundfordran
2 augusti, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Kredittid.

Vad är Kredittid?

Jag guidar dig igenom svaret

Kredittid innebär att köparen inte betalar vid själva köpetillfället utan vid senare tillfälle enligt överens kommelse.


I motsats till kontantinköp, "köp över disk", behöver köparen vid kreditinköp inte betala vid själva inköpstillfället utan först efter en viss avtalad kredittid, t.ex. 30 dagar. I samband med inköpet skriver det säljande företaget ut en faktura (räkning) till köparen. Kredittid avser hur många dagar det är mellan faktureringstillfället och det slutgiltiga betalningstillfället. Fram till dess fakturan är betald, har företaget en skuld till säljaren - en leverantörsskuld.


Det finns ingen lag som säger att ett företag måste ha en kredittid på 30 dagar som är vad de flesta företag använder. För både säljarens och köparens perspektiv är det alltid bäst att avtala om kredittiden före köpet, eller före ett lån tas.


Om ingen kredittid har avtalats påverkas säljarens möjlighet att kräva ränta för utebliven betalning. Säljaren har rätt att ta ut en dröjsmålsränta efter 30 dagars kredit enligt räntelagen (1975:635).


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Liselotte Ahlström - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN