Wiki-ordlista från NORIAN

Kundfordran.

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

Kundfordran innebär att ett företag har sålt en vara/tjänst och skickat en faktura som de ännu inte fått betalt för.Fordran upphör när fakturan är betald.


En kundfordran ingår som en omsättningstillgång i företagets balansräkning. Fordran ses ofta som kortfristig då normal kredittid är 30 dagar.


På en kundfordan ingår utgående moms. Bokföring ska ske i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). Bokföring kan ske enligt fakturametoden och innebär att bokföring ska ske när fakturan skapas. Alternativt används, kontantmetoden (bokslutsmetoden) då bokföring först sker vid bokslut. Kontantmetoden används primärt av mindre verksamheter.


Företaget kundfordringa sammanställs i kundreskontran, ett register över samtliga kundfordingar inklusive kontaktuppgifter till kund samt andra uppgifter som relaterar till respektive faktura. Man kan i reskontran också ta fram rapporter över vad som är betalat samt över vad som betalning saknas.


En kundfordran kan, baserat på kundens betalningsförmåga, klassas som osäker kundfordran. En osäker kundfordran, eller befarad kundförlust, bokförs så att fordran in längre ska ses som en tillgång. Går kunden till exempel i konkurs, ska den befarade kundförlusten bokas som konstaterad.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x