Wiki-ordlista från NORIAN

Kundförlust.

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

Kundförlust uppstår när en kund inte har förmåga att betala sin faktura. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.

Om en kund, som mottagit en kundfaktura från företaget, inte kan betala fakturan uppstår en kundförlust i företaget. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster.

Befarad kundförlust

Om en kund inte betalar kundfakturan enligt förfallodatum reserverar företaget för en befarad kundförlust.

Bokning av befarad kundförlust

Bokning av nedskriving av kundfordran och beloppet redovisas exklusive moms. Normalt görs reservering av befarad kundförlust månadsvis i bokslut. Ofta vänds reserveringen i sin helhet kommande månad, alternativt vänds aktuell faktura när betalning sker eller fakturan kostateras som en kundförlust. Hur reserveringen skall hanteras finns dokumenterat i företagets kreditpolicy.

Konstaterad kundförlust

För att konstatera en kundförlust måste det finns starka skäl till att tro att fakturan inte kommer att bli betald. Dessa krav är att kunden ska ha gått i konkurs, fått ackord eller varit utsatt för en utmätning.

Bokning av konstaterad kundförlust

Bokning av en konstaterad kundförlust innebär att kundfordran bokas ner, den utgående momsen bokas ner samt kostnaden för konstaterad kundförlust ökar.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x