Wiki-ordlista från NORIAN

Kundreskontra.

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

Kundreskontra är en sidobokföring som hjälper företaget att ha kontroll på fordringar från sina kunder.


Bokföring finns i alla företag för att hålla ordning på företagets ekonomi och för att möjliggöra företagets redovisning. För att underlätta överblicken av olika delar av bokföringen finns olika typer av reskontror, vanligaste är kundreskontra och leverantörsreskontra.


En reskontra samlar detaljerad information om kunder och leverantörer, aktiviteter i relation till respektive reskontra, och användas som underlag till bokföringen, främst balansräkningen.


Kundreskontrans innehåll

Kundreskontran syftar i att hantera bokföring och detaljer kring företagets kunderna. Här hittar man information om vilka fakturor som skapats och skickats ut till företagets kunder, samt viktiga information relaterad till respektive faktura som belopp, betalningsdatum mm. I reskontran hittar man även information om kunderna, namn, adress, kontaktuppgifter och liknande uppgifter som företaget ser som viktiga i relation till sina kunder.


Reskontran underlättar också för uppföljning av vilka fakturor som blivit betalda och inte. Uppföljning och granskning av sin reskontra kan göras via olika rapporter men också genom att titta på respektive kund. Man kan här också följa aktiviteter som påminnelse och inkasso för sina kunder.


I bokföringen sammanställs kundreskontran och heter då kundfordring.


Där det råder en osäkerhet eller risk i att kund inte kommer att ha förmåga att betala, dels utifrån att förfallodatum har passerat eller av annan bedömning, klassas en fordran som osäker också kallad befarad kundförlust. Vid månadsbokslut görs normalt en bedömning av reskontran och kundernas betalningsförmåga och befarad förlust bokförs, detta för att fordran inte lägre ska ses som en tillgång. Om kundfordran senare betalas kan den återföras som en tillgång.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x