Wiki-ordlista från NORIAN

Kursdifferens

Vad är en kursdifferens?

Jag guidar dig igenom svaret

När man har ett givet belopp i en valuta och skall räkna om den till en annan valuta uppstår en skillnad mellan beloppen då omräkningen sker enligt skilda valutakurser. Den skillnaden kallas för valutadifferens eller kursdifferens.

 

Exempel. När valutan ändras i samband med en betalning av faktura och det uppstår en differens kallas det kursdifferens. Då görs en omräkning av kursen både från den dagen fakturan skickas och dagen för fakturans ankomst. Den dagen som kursdifferensen uppstår blir dagen för bokning. Hanterar man mycket olika valutor kan det vara en bra lösning att använda sig av ett valutagenomsnitt löpande under året. Vid tillfället för bokslut ska man alltid genomföra omräkningen efter kursen som gäller vid balansdagen. Om man väljer att använda sig av valutagenomsnitt under löpande år är det av högsta vikt att man noga följer kursutvecklingen. I annat fall kan differensen mot den verkliga kursen bli alldeles för stor vid slutet av året.

Dela gärna och sprid kunskapen!

 

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x