Prokura
15 September, 2019
Bruttolöneavdrag
4 February, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Kvittning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Kvittning av lön innebär att arbetsgivaren gör ett nettolöneavdrag från den anställdes lön för att återbetala en fordran som arbetsgivaren eller någon annan har på den anställde. En arbetsgivare får inte hur som helst kvitta den anställdes lön mot egen eller andras fordringar utan måste följa bestämmelserna i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (1970:215).


En arbetsgivare får enligt kvittningslagen (1970:215) kvitta en anställds nettolön mot fordringar om det finns ett medgivande från den anställde. Enligt kvittningslagen (1970:215) har skatteavdrag och löneutmätning som beslutats innan lönefordran förfallit till betalning företräde framför kvittning av lön mot andra fordringar.


En arbetsgivare kan erhålla ett medgivande från den anställde i samband med att en fordran på den anställde uppstår, exempelvis vid lån till anställd, eller genom att skriva ett särskilt kvittningsavtal med den anställde. En arbetsgivare kan även nöja sig med ett muntligt medgivande från den anställde men ett muntligt medgivande har inget bevisvärde.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN