Wiki-ordlista från NORIAN

Läkarintyg

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

När den anställde är sjuk och skall ersättas med sjuklön måste ett läkarintyg styrka sjukfrånvaron from den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden enligt sjuklönelagen.

Läkarintygets innehåll

I läkarintyget skall det bland annat framgå i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt samt sjukperiodens längd. Intyget behöver däremot inte innehålla uppgifter om vilken sjukdom arbetstagaren har. 

Läkarintyget skall vara arbetsgivaren tillhanda den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden vilket innebär att om den anställde blir sjuk en fredag så skall läkarintyg lämnas till arbetsgivaren senast den kommande fredagen.

Vid återinsjuknande

Om en anställd återinsjuknar inom fem kalenderdagar dras inte någon ytterligare karensdag däremot måste ett nytt läkarintyg uppvisas till arbetsgivaren.

Läkarintyg tidigare än dag 8

I vissa situationer kan arbetsgivaren begära läkarintyg före den åttonde dagen i sjuklöneperioden. Denna möjlighet gäller bara för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal samt om det finns särskilda skäl. För arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal gäller istället avtalets regler.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x