Koncernbidrag
2 January, 2019
Påminnelse
2 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

LIFO

Ylva Björkhagen

Vad innebär LIFO?

Jag guidar dig igenom svaret

LIFO är en lagervärderingspricip.


LIFO-principen innebär att inköp av produkter och varor av samma sort hanteras så att de sist inköpta är de som först säljs ut.


LIFO är en förkortning av "Last In First Out".


Detta är en lagervärderingsprincip som vanligtvis inte följs i Sverige.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager