Wiki-ordlista från NORIAN

Likviditet

Vad är likviditet?

Jag guidar dig igenom svaret

Företagets likviditet innebär att man tittar på företages förmåga att betala på kort sikt.


För företaget överlevnad måste företaget ha en likviditet för att kunna betala räkningar och andra utgifter och därför är det viktigt att titta på företagets betalningsförmåga. De tillgångar som företaget omgående kan använda såsom pengar på bankkonto och handkassa kallas för likvida medel.


Kassalikviditet

För att företaget skall kunna betala sina kostnader måste det finnas tillräckligt med pengar och detta mäts med ett nyckeltal som kallas kassalikviditet.


Att räkna kassalikviditet:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder


Kassalikviditeten bör vara större än 1 (eller minst 100%) och det betyder att de likvida medlen är lika stora eller större än företagets kortfristiga skulder.


När kassalikviditeten är dålig kan det innebära att det finns problem med företagets ekonomi situation.


För att stärka företagets likviditet bör företaget bland annat se över lönsamheten, minska varulagret, sälja anläggningstillgångar, förhandla längre kredittider från leverantörer, förkorta kundernas kredittider samt snabba på och öka frekvensen på kundfaktureringen.


Likvid vs illikvid

Har man möjlighet att betala sina skulder i tid är man likvid, illikvid är det motsatta förhållandet.


Att ett företag har en god likvid är en klar fördel eftersom det innebär att de klarar sina utbetalningar utan problem och om de även har en buffert minskar det även risken om något oväntat skulle drabba företaget. Det är dock viktigt att se till att en alltför hög likviditet inte bromsar företagets avkastning.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x