Likviditetsprognos

Wiki-ordlista från NORIAN

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen
Service Manager

Likviditetsprognos


En likviditet (Eng: liquidity forecast) är ett sätt att mäta den kortsiktiga betalningsförmågan i ett företag. En likviditetsprognos är en sammanställning över förväntade in- och utbetalningar som visar företagets framtida behov av likvida medel.

Detta är viktigt för att säkerställa att företaget har tillräckligt med kapital för att täcka kommande kostnader och utgifter för tex löner, investeringar och större enstaka eller oförutsedda utgifter. Banker och investerare kan kräva att en livikditetsprognos finns.

Vad kan påverka likviditetsprognosen?

Man behöver ta hänsyn till yttre faktorer som kan påverka likvida flöden, tex bransch eller säsong. Har företaget kontanthantering eller endast fakturering? Är kunderna konsumenter eller företag?

För löner och skatter brukar storlek och tidpunkt för utbetalning inte variera så mycket från månad till månad, men gör man tex stora bonusutbetalningar vid enstaka tillfällen på året behöver man ta hänsyn till detta i prognosen.

Hur kan man förbättra likviditetsprognosen?

För att förbättra prognosen behöver man se över företagets hantering av likvida medel, tex företagsstruktur, systemstöd och banklösningar eller leta efter andra förändringar som kan sänka kostnader och effektivisera processen för in- och utbetalningar.

Har man många transaktioner behöver man skaffa ett order- eller ekonomisystem som möjliggör analys på inbetalningar samt fakturera och skicka betalningspåminnelser oftare. Med ett workflow-system kan man se till att leverantörsfakturor preliminärbokförs innan attest så att man får kontroll på förväntade utbetalningar.

Hur gör man en likviditetsprognos?

  • 1. Man börjar med att sammanställa alla likvida medel per den första dagen i perioden.
  • 2. Lägg till alla förväntade inbetalningar, tex kundinbetalningar, lån, moms att återfå etc.
  • 3. Dra ifrån alla förväntade utbetalningar under perioden, tex leverantörsbetalningar, löner, moms att betala, skatter och avgifter, räntor och amorteringar etc.
  • 4. Summeringen visar hur mycket i likvida medel man förväntas ha kvar per den sista dagen i perioden.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Pic-text-kontakt@2x
 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x