Lön för innevarande period

Wiki-ordlista från NORIAN

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom
Service Manager, Payroll

Lön för innevarande period


Lön för innevarande månad (eng. salary for current period) är när en anställd erhåller sin lön i förskott.

Exempel på förskott är när en anställd får sln lön utbetald den 25:e januari och lönen avser perioden 1-31 januari.

Förskott eller efterskott?

Lön kan utbetalas både i förskott och efterskott. Skillnaden beror vanligtvis på vilken löneform den anställde har dvs månadslön eller timlön.

Har en anställd timlön betalar arbetsgivaren ut lönen i efterskott och har en anställd månadslön betalar arbetsgivaren vanligtvis ut lönen i förskott.

Många kollektivanställda har timlön därför är det mer vanligt att de får sin lön utbetald i efterskott medan tjänstemän får sin lön utbetald innevarande månad.

Tillägg och avdrag

Det är vanligt att olika typer av lönetillägg och löneavdrag sker månaden efter.

Exempel:

Om en anställd är sjuk under en period om 5 arbetsdagar i mars månad utbetalas full lön den 25 mars till den anställde. Vid utbetalningstillfället den 25 april görs avdrag på lön för dessa 5 dagars sjukfrånvaro gällande mars månad.Dela gärna och sprid kunskapen!

Pic-text-kontakt@2x
 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x