Kostförmån
21 November, 2018
Löneform
1 December, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Lön för innevarande period.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad menas med lön för innevarande månad?

Lön för innevarande månad (eng. salary for current period) är när en anställd erhåller sin lön i förskott.

Exempel på förskott är när en anställd får sln lön utbetald den 25:e januari och lönen avser perioden 1-31 januari.

Förskott eller efterskott?

Lön kan utbetalas både i förskott och efterskott. Skillnaden beror vanligtvis på vilken löneform den anställde har dvs månadslön eller timlön.

Har en anställd timlön betalar arbetsgivaren ut lönen i efterskott och har en anställd månadslön betalar arbetsgivaren vanligtvis ut lönen i förskott.

Många kollektivanställda har timlön därför är det mer vanligt att de får sin lön utbetald i efterskott medan tjänstemän får sin lön utbetald innevarande månad.

Tillägg och avdrag

Det är vanligt att olika typer av lönetillägg och löneavdrag sker månaden efter.

Exempel:

Om en anställd är sjuk under en period om 5 arbetsdagar i mars månad utbetalas full lön den 25 mars till den anställde. Vid utbetalningstillfället den 25 april görs avdrag på lön för dessa 5 dagars sjukfrånvaro gällande mars månad.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN