Wiki-ordlista från NORIAN

Lönebidrag.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Lönebidrag är ett bidrag som arbetsgivaren kan få från staten om man anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning, t ex en begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa.

Syftet med Lönebidraget är att kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen.

Nivån på lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den person arbetsgivaren vill anställa. Tillsammans med arbetsgivaren och den anställda gör Arbetsförmedlingen en bedömning av arbetsförmågan. Arbetsgivaren kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 18 300 kronor per månad för heltid (2018-års belopp).

Det finns även möjlighet för arbetsgivaren att ansöka om ett utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser.

Ansökan om lönebidrag görs hos Arbetsförmedlingen av arbetsgivaren.

Det finns tre former av lönebidrag:

  • Lönebidrag för utveckling i anställning. Bidrag för att en person ska pröva på ett yrke eller kunna gå en utbildning. Ersättningen kan ges i upp till två år totalt.
  • Lönebidrag för anställning. Bidrag för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd. Ersättningen kan ges i upp till åtta år totalt.
  • Lönebidrag för trygghet i anställning. Bidrag för långvarigt stöd för att en anställd ska kunna behålla sitt jobb. Ersättningen beslutas för längst fyra år i taget, kan förlängas vid behov.

  • Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x