Wiki-ordlista från NORIAN

Löneform.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är Löneform?

Löneform (eng: salary category) är en vanlig benämning inom löneprocessen och den beskriver vilken typ av ersättning som en anställd får för utfört arbete. Lönen kan vara bestämd i förväg, för en viss period, som exempelvis vid månadslön eller så kan lönen betalas ut i efterskott utifrån arbetad tid.De finns även så kallad provisionslön, och den baseras på den anställdes prestation eller mål.

En anställd kan ha flera löneformer både månadslön som utbetalas innevarande månad samt en provisionslön som betalas ut i efterskott. Det finns ingen lag som reglerar krav på vilken löneform som skall gälla utan lönen bestäms i avtal mellan arbetsgivare och anställd.

Vissa kollektivavtal kan ha regler om minimilöner och olika lönetariffer beroende på yrkeserfarenhet medan det i andra avtal är individuell lönesättning som gäller.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x