Wiki-ordlista från NORIAN

Lönekartläggning.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Lönekartläggning gör företag för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.


Årligen skall arbetsgivare kartlägga och analysera de löner, förmåner och andra anställningsvillkor som man tillämpar på arbetsplatsen.


Finns det minst 10 anställda på arbetsplatsen så skall även lönekartläggningen dokumenteras och arkiveras.


Vid en lönekartläggning skall arbetsgivaren utreda och analysera följande:


1. Bestämmelser och praxis om lön, förmåner och andra anställningsvillkor som tillämpas i verksamheten.


2. Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.


3. Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdig arbete.


4. Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.


Lönekartläggningar är en viktig del i arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Från och med den 1 januari 2017 gäller att alla arbetsgivare årligen skall kartlägga och analysera de bestämmelser och praxis om löner, förmåner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x