Wiki-ordlista från NORIAN

Lönenivå

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är lönenivå?


Den lönnivå, dvs ersättningsbelopp, som en anställd skall erhålla för sitt arbete finns inte reglerat i någon lag uan beloppet bestäms enligt kollektivavtal och/eller genom individuella avtal mellan arbetsgivare och anställd.


Lönen som styrinstrument


Arbetsgivare bör arbeta strategiskt med lönesättning och lönebildning så att lönen används som ett styrinstrument för att utveckla verksamheten och nå organisationens mål.


Ett aktivt arbete med lönen som styrinstrument syftar till att stimulera de anställda till engagemang och utveckling i arbetet och därigenom till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.


Lönens tre delar


Den sammantagna lönen för en anställd består av tre olika delar; befattning, individuell och marknad.


Befattning - Olika befattningar har olika grundläggande krav. Befattningsvärderingen anger vilka krav som ställs i arbetet när det gäller t ex utbildning, kunskap, svårighetsgrad, ansvar och arbetsförhållanden. Befattningsvärderingen är grunden för att lönen sätts på saklig grund. Denna del av lönen kan även sägas utgöra "vadet", d v s vad man arbetar med. Olika befattningar har normalt olika lönespann.  Individuell -  Olika individer utför sin befattning på olika sätt. Den individuella delen handlar om den anställdes kunskap och erfarenhet, prestation och måluppfyllelse samt förmågor och förhållningssätt. Grunden i individuell och differentierad lönesättning är att alla medarbetare skall ha möjlighet att påverka sin lön genom att bidra till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet. Denna del av lönen kan även sägas utgöra "huret", d v s hur individen utför sitt arbete. Individens prestation påverkar lönens placering inom det aktuella lönespannet. Marknad -  Ibland kan arbetsgivare vara tvungna att ta hänsyn till marknadsaspekter för att kunna rekrytera och behålla personal. Är det svårigheter att kunna rekrytera och behålla en viss yrkesgrupp kan detta göra att lönenivåerna höjs inom denna yrkesgrupp.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x