Wiki-ordlista från NORIAN

Löneperiod

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är en löneperiod?


Löneperioden är den period som den utbetalda lönen härrör till.


Lönen beräknas utifrån en bestämd tidsperiod och beräkningen av själva lönen kan utgå från regler i gällande kollektivavtal, lager eller företagets egna regler.


Utbetalning - Innevarande månad


Vid månadslön är det vanligt att få utbetalning av lönen för innevarande månad. Om lönen betalas ut den 25:e i månaden så innebär det i praktiken att del av lönen betalas ut i förskott eftersom dagarna mellan den 25:e -30:e ännu inte har tjänats in. Månadslönen är densamma och betalas ut oavsett hur många timmar eller dagar det är i månaden.


Avvikelseperiod


Vid lön för innevarande månad görs vanligtvis korrigeringar för tidigare preliminärt utbetald lön. Det gäller både ersättningar och frånvaroavdrag. Det innebär att tillägg för exempelvis övertid eller avdrag för föräldraledighet görs i efterskott.


För månadsavlönade innebär det att korrigering av tillägg och avdrag redovisas en månad senare. Avvikelseperioden behöver inte vara en hel kalendermånad utan kan även vara annan, s k bruten period. 


Utbetalning - Efterskott

Det förekommer också att månadslön betalas ut i efterskott, d v s månaden efter den har tjänats in.


För den som har timlön är det vanligt att löneutbetalningen sker månaden efter att den har tjänats in. Det innebär att arbetad tid i exempelvis januari betalas ut i slutet av februari.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x