Wiki-ordlista från NORIAN

Lönerevision.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Lönerevision är en årlig aktivitet för justering av anställdas lön.

Ett kollektivavtal beskriver hur en lönerevision skall hanteras samt nedan punkter:

  • Vilka anställda omfattas
  • Vilka tidsramara som gäller
  • framförhandlade löneökningar
  • Individgarantier
  • Minimilöner

Inför en lönerevison bör arbetsgivaren erbjuda sina anställda ett lönesamtal med närmsta chef. Lönesamtalet är ett tillfälle för den anställde att:

  • Föra fram sina synpunkter på sin löneutveckling
  • Få en motivering till varför man har den lön man har
  • Få veta vad man kan göra för att påverka sin lön framöver

Som anställds hos en arbetsgivare utan kollektivavtal bör den anställde komma överens med arbetsgivaren när lönen skall revideras. Detta bör även finnas dokumenterat i den anställdes anställningsavtal.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x