Lön
11 January, 2019
Milersättning
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Lönespecifikation

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Lönespecifikationer skapas när löneregistreringen är klar. En lönespecifikation skickas ut till varje anställd med detaljerade uppgifter om lön, förmåner, kostnadsersättningar, frånvaro och skatt under löneperioden samt ackumulerade värden för tiden fram till löneperiodens slut.


En lönespecifikation är ett kvitto på den anställdes bruttolön, avdragna preliminärskatt och utbetalda nettolön under en löneperiod. En lönespecifikation innehåller uppgifter som bruttolön, skattegrundande lön, förmåner, aktuell skattetabell, avdragen preliminärskatt, betalda semesterdagar, ackumulerad bruttolön, ackumulerad preliminärskatt, arbetad tid, övertid och frånvarotid med mera.


Lönespecifikationen fungerar även som bevis på att arbetsgivaren har dragit skatt från din lön. Om din arbetsgivare inte har betalat in skatten riskerar du att själv få betala den om du inte kan visa upp dina lönespecifikationer för Skatteverket.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN