Gratifikation
21 September, 2018
OB-tillägg
21 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Månadslön.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Månadslön avser den lön, som med lika stort belopp varje månad oavsett timmar under perioden, betalas ut månadsvis.


Den kan antingen utbetalas för innevarande månad eller i efterskott.


Anställda delas upp i två olika kategorier, tjänstemän eller kollektivare. Tjänstemän får vanligtvis sin månadslön utbetald innevarande månad medan kollektivare ofta får den utbetald i efterskott.


Korrigeringar på de anställda med innevarande månadslön, så som semesteruttag, sjukfrånvaro etc., sker alltid i efterskott. Detta innebär att frånvaro under innevarande månad kommer visa sig på nästkommande löneutbetalning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN