Människan och roboten - den digitala medarbetaren

Av Stefan Dahlgren 6. juli, 2020

Vi lever i föränderlig värld där den tekniska utvecklingen går allt snabbare och där människans roll förändras tillsammans med utvecklingen.

Utnyttjar vi de tekniska möjligheterna och de mänskliga egenskaperna på ett ultimat sätt, där dessa två delar kompletterar varandra till det mest effektiva samarbetet?

Hinner du anpassa dig så att din unika förmåga används på bästa sätt?

MÄNNISKANS STYRKA

Vi människor är fantastiska på så många olika sätt. Tänk vilka egenskaper och kvalitéer som ryms inom varje enskild individ. Egenskaper som ser lite olika ut från person till person men med den gemensamma förmågan att kunna kombinera våra tillgångar, egenskaper och erfarenheter för att lösa de situationer vi ställs inför.

Människan och hur vi lever utvecklas ständigt vilket gör att vi ställs inför nya problem. Dessa utmaningar motiverar och kräver att vi ständigt söker nya verktyg för att underlätta och förenkla vardagen samt klara av de nya utmaningarna.

Från att människan började använda hjulet, till att använda robotar inom industrin, har utvecklingen gått långt och den går fortsatt snabbt framåt.

MÄNSKLIGA GRÄNSSNITT

Utvecklingen inom administrativa processer har också gått framåt, då vi bytt papper och penna mot att arbeta mer och mer digitalt. Många företag arbetar med flera olika system för att stödja sina processer, dock saknar systemen ofta förmågan att kommunicera effektivt mellan varandra. Vi kan inte längre dra samma nytta av systemen som tidigare och människan agerar allt mer som mänskliga gränssnitt för att överbrygga bristen på integration mellan olika system samt som hjälpredor där arbetsflöden inte fungerar optimalt.

Systemleverantörer arbetar löpande med att förbättra och automatisera systemen dock sitter många företag ”fast” i specialanpassade lösningar som är både tidskrävande och kostsamma att byta och värdefull, mänsklig, tid läggs på att kontrollera och säkerställa flöden.

Varför inte låta en digital medarbetare gör jobbet istället?

DEN DIGITALA KOLLEGAN

Genom att implementera den digital medarbetaren genereras tid för de anställda, sårbarheten begränsas och kvalitén ökar genom en minskad risk för mänskliga fel.

Vilken kraft skulle vi kunna frigöra om våra medarbetare får tid och möjlighet att fokusera på det vi människor är så bra på? Arbetsuppgifter där strategiskt och taktiskt tänkande utifrån ett större perspektiv värdesätts, arbete där kreativitet, mänsklig kommunikation och empati adderar värde till företagets relationer och där proaktivitet, flexibilitet och pragmatism är en viktig del i vardagen.

Läs gärna vår blogg: Robotisering – automation som ger ökad konkurrenskraft

INGA URSÄKTER

Idag finns faktiskt inga ursäkter till att inte frigöra tid för dina kollegor. Tekniken finns redan tillgänglig för att kunna sätta den digital medarbetare i arbete.

Vilken typ av arbetsuppgift lämpar sig bäst för den digitala medarbetaren eller för oss människor? Den digitala medarbetaren är betydligt bättre lämpade för att utföra repetitiva arbetsuppgifter, då den arbetar snabbt och felfritt och dessutom är vaken och tillgänglig dygnet runt.

Den digitala medarbetaren kan liksom en människa:

  • Registrera bokföringsordrar
  • Utföra avstämningar och dokumentera dessa
  • Underhålla masterdata
  • Genomföra rutiner vid nyanställningar, förändringar och avslut av anställningar i HR-systemet
  • Orderhantering
  • Hantera ärenden
  • Genomföra tester, underhåll och migration av IT-applikationer
  • Genomföra kontroller

Oavsett arbetsuppgift är det fortsatt människorna i teamen som ansvarar för arbetsuppgifterna med den skillnaden att det är den digitala kollegan som utför dem.

Utvecklingen kommer att fortsätta och med den digitala medarbetarens intåg förändras de administrativa rollerna. Den administrativa medarbetaren går från att vara utförare till en mer taktisk och analytisk roll och därmed mer värdeskapande för företaget.

Låt dig inspireras av automation och vad den digitala medarbetaren kan göra för Er verksamhet. Läs mer på vår hemsida eller fyll i Dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi Dig.

Det kommer nya bloggar inom området robotisering, bland annat om vad vi på NORIAN kan göra för Dig och Din digitala resa.

Fyll i formuläret här bredvid för att ta del av framtida bloggar.

Av: Stefan Dahlgren

Stefan Dahlgren är Senior Consultant inom området Intelligent Automation på NORIAN Accounting AB. Han har arbetat i ledande befattningar och som konsult inom området ekonomi och finans under många år och har ett starkt fokus på utveckling och smarta lösningar. Under de senaste åren har Stefan arbetat med Intelligent Automation, primärt med RPA (Robotics Process Automation)

Jessica Lindgren

Country Head Sweden

Om bloggen

På NORIANS blogg hittar du tips om outsourcing, redovisning, lön och automatisering av processer. NORIANS kunniga medarbetare delar med sig av sina erfarenheter inom ekonomi och lön för att uppnå en mer värdeskapande, kvalitativ och trygg process. Innovation, smarta lösningar och automation är viktiga delar för företag för att de ska kunna optimera flöden och säkerställa kostnader samt företagets framtid! Vi delar även med oss om våra tankar och erfarenheter om outsourcing!

Resurser

Pic-text-kontakt@2x

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x