Wiki-ordlista från NORIAN

Mervärdesskatt

Vad innebär Mervärdesskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Mervärdeskatt (moms) (value added tax) är en indirekt skatt på konsumtion av varor och tjänster och regleras av mervärdeskattelagen. Denna skatt skall läggas till på varans eller tjänstens belopp.


Vem/vilka skall redovisa moms?


Alla företag och näringsidkare med yrkesmässig verksamhet redovisa moms på all omsättning som berör varor och tjänster som är momspliktiga. Omsättningen skall också göras i Sverige.


Hur fungerar det?


Vid försäljning av varor och tjänster skall företag och näringsidkare ta ut moms av kunden, sk. utgående moms. På inköpen betalar företaget ingående moms. Det är skillnaden mellan den utgående och den ingående momsen som skall redovisas och betalas in till staten genom Skatteverket.


Vilka momssatser finns det?


Nästan alla varor och tjänster är momspliktiga. Vissa tjänster är dock momsbefriade som sjukvård, utbildning inom grundskola, gymasieskola, högskola och universitet samt Studieförbundets studiecirklar, artistarvoden mm.


I Sverige är de vanligaste momssatserna 25 procent på de allra flesta varor och tjänster. Livsmedel, resor och hotell 12 procent moms. Nyhetstidningar, konserter, bio och teaterbiljetter, samt idrottsverksamhet 6 procent.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x