Wiki-ordlista från NORIAN

Mervärdesskattelagen

Vad är Mervärdesskattelagen?

Jag guidar dig igenom svaret

Mervärdesskattelagen är den lag i Sverige som reglerar vilka som måste redovisa och betala mervärdesskatt.


Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt på varor och tjänster och kallas även för moms.


Vad är moms?


När ett företag säljer en vara eller tjänst läggs det på moms på fakturan till kund. Denna moms skall företaget betala in till Skatteverket (SKV) och den kallas för utgående moms. När företaget köper in en vara eller tjänst ingår moms i det belopp företaget betalar till leverantören. Denna moms är vanligtvis avdragsgill vilket innebär att företaget kommer att kräva att få tillbaka momsbeloppet från SKV och denna moms kallas för ingående moms. Den försäljning samt utgående moms och de inköp samt ingående moms som företaget gjort under en period, skall rapporteras till SKV i form av en deklaration. Mellanskillnaden mellan den utgående och ingående momsen skall betalas till / eller återfås av SKV.


Moms är ingen kostnad men det kan kännas som en stor utbetalning när betalning skall ske till SKV.


Vad innehåller lagen?


Lagen beskriver i detalj vem som skall betala moms och när den skall betalas.


Det är viktigt att ha en viss koll på vad lagen innehåller eftersom moms måste betalas på nästan all konsumtion av varor och tjänster.


I 1 kap. 1 § anges när mervärdesskatt skall betalas till staten:

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet,

2. vid skattepliktigt gemenskapsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.


Moms i andra länder


Moms finns i de flesta länder (dock inte i USA) men reglerna skiljer sig gällande vad för varor/tjänster som är belagda med moms men även procentsatserna skiljer sig. Inom EU skiljer sig även momsreglerna men en del av momslagstiftningen bygger på gemensamma EG-direktiv.


Fördelar och nackdelar

Fördel med moms:

Moms anses främst minska risken för skattefusk.

Nackdel med moms:

Omfattande administration

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x