Wiki-ordlista från NORIAN

Milersättning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

När en anställd kör med sin privata bil för arbetsgivarens räkning, s.k. tjänstekörning kan arbetsgivaren betala ut en skattefri kostnadsersättning för tjänstekörningen. Likaså kan en förmånsbilsinnehavare som betalar bensinen till förmånsbilen själv, få kostnadsersättning för tjänstekörning med förmånsbilen.


Skattefri milersättning för privat bil i tjänsten är f.n. 18,50 SEK. Denna ersättning avser att täcka kostnader för bensin och andra drivmedel, slitage, underhåll, service m.m. Kostnad för parkering kan betalas utöver denna schablonen.


Körjournal skall arbetstagaren lämna till arbetsgivaren, i den skall körsträcka och orsak till tjänstekörningen framgå.


Betalar arbetsgivaren mer än 18,50 SEK skall den överstigande delen beskattas som lön.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x