Lönespecifikation
11 January, 2019
Restid
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Milersättning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

När en anställd kör med sin privata bil för arbetsgivarens räkning, s.k. tjänstekörning kan arbetsgivaren betala ut en skattefri kostnadsersättning för tjänstekörningen. Likaså kan en förmånsbilsinnehavare som betalar bensinen till förmånsbilen själv, få kostnadsersättning för tjänstekörning med förmånsbilen.


Skattefri milersättning för privat bil i tjänsten är f.n. 18,50 SEK. Denna ersättning avser att täcka kostnader för bensin och andra drivmedel, slitage, underhåll, service m.m. Kostnad för parkering kan betalas utöver denna schablonen.


Körjournal skall arbetstagaren lämna till arbetsgivaren, i den skall körsträcka och orsak till tjänstekörningen framgå.


Betalar arbetsgivaren mer än 18,50 SEK skall den överstigande delen beskattas som lön.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN