Automation as a Service (AaaS) RPA cloud
20 August, 2018
Preliminärskatt
20 August, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Minimilön.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Minimilön innebär den lägsta lönenivå som en arbetsgivare med kollektivavtal kan utbetala till en anställd för utfört arbete.

I Sverige har vi inte någon lagstadgad minimilön vilket kan finnas i andra länder utan här styrs de lägsta lönerna i överenskommelse mellan kollektivavtal och arbetsmarknadernas parter.

I Sverige är det ca 90 % av alla i yrkeslivet som omfattas av kollektivavtal. Detta har resulterat till en standard minimilön på den svenska marknaden.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll