Momsdeklaration
31 October, 2018
Momsredovisning
31 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Momsperiod

Vad är en Momsperiod?

Jag guidar dig igenom svaret

Momsperioden (Eng: VAT period) är den period som företaget skall momsdeklararera för. I Sverige finns det tre olika momsperioder; månadsvis, kvartalsvis och årsvis.


Hur ofta ett företag skall redovisa moms. Stora företag redovisar moms varje månad. Små och medelstora företag redovisar moms var tredje månad, dvs kvartalsvis. Företag med en omsättning under en miljon kronor per år, behöver endast redovisa moms en gång om året.


Skillnaderna mellan månadsvis, kvartalsvis eller årsvis redovisning är att stora företag som


redovisar månadsvis får bättre koll över sin ekonomi.


Små och medelstora företag kan även redovisa månadsvis vilket kan vara en fördel om ett


bokslutsdatum skulle inträffa mitt i ett kvartal.


Nackdel


Nackdelen med en årsvis redovisning kan vara att det är svårt att komma ihåg vad som skett i början av en momsperiod.


Byta period


Vill företaget byta momsperiod/ändra sin momsregistrering görs det på verksamt.se eller så kan företaget använda Skatteverkets ändringsanmälan.


Ändring skall alltid ske:

  • Om omsättningen blir högre än 1 miljon och momsdeklarationen sker en gång om året.
  • Om omsättningen blir högre än 40 miljoner och momsdeklaration sker kvartalsvis.
  • Om företaget upphör.
  • Om företaget inte skall vara momsregistrerad.
  • Om företaget har en försäljning över 30 000 kr ex moms.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN