Momsperiod
31 October, 2018
Frivillig skatt
21 November, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Momsredovisning

Vad är en Momsredovisning?

Jag guidar dig igenom svaret

Momsredovisning (Eng: VAT accounting) innebär att den som är momsskylding rapporterar sin momsdeklaration där moms, omsättning och inköp redovisas till Skatteverket.


Alla företag och näringsidkare med yrkesmässig verksamhet skall redovisa och betala moms på all omsättning och alla inköp som berör varor och tjänster som är momspliktiga. Momsen skall redovisas till Skatteverket och mellanskillanden mellan utgående moms och ingående moms skall antingen betalas in eller återfås från Skatteverket.


Hur ofta skall momsdeklaration skickas in?


I samband med att företaget registreras hos Skatteverket anges hur ofta momsen skall redovisas och företagets storlek har inverkan på detta.


Ett företag som omsätter mindre än 1 miljon kronor per år kan välja att redovisa momsen en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis.


Omsätter företaget mellan 1 miljon och 40 miljoner per år kan det välja att redovisa momsen kvartalsvis eller månadvis.


Större företag med omsättning på över 40 miljoner kronor måste redovisa momsen varje månad.


En momsdeklaration måste göras för varje redovisningsperiod, oavsett om det finns något att deklarera eller inte.


När skall momsen redovisas?


Större företag med omsättning på över 40 miljoner kronor redovisar och betalar momsen den 26:e i månaden efter den månaden som skall redovisas.


Övriga företag redovisar momsen den 12:e i nästnästa månaden efter den perioden som skall redovisas. Små företag som redovisar momsen årsvis skall dock lämna sin momsdeklaration i samband med inkomstdeklarationen nästföljande år.


Hur skall momsen redovisas?


I samband med att företaget registreras hos Skatteverket anges om deklarationen skall inlämnas på blankett eller redovisas digitalt via Skatteverkets e-tjänst.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN