Wiki-ordlista från NORIAN

Nattraktemente

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

Vad är nattraktamente?

Nattraktamente är en ersättning som en anställd kan få om den anställde under en tjänsteresa själv ordnar/svarar för login.

En anställd som själv ordnar/svarar för login under tjänsteresa kan få skattefritt nattraktamente. Ett nattraktamente uppgår till det halva skattefria dagtraktamentet.

Arbetsgivare kan skattefritt ersätta den anställde för dennes verkliga logikostnad. Den anställde skall då visa upp kvitto eller liknande. Om den anställde haft utgifter för logi men inte uppvisat kvitto kan arbetsgivaren istället betala ut skattefritt nattraktamente.

För att ett skattefritt nattraktamente skall kunna betalas ut krävs att den aktuella tjänsteresan omfattar minst en hel övernattning (24.00–06.00).


Nattraktamente gällande egen logi vid tjänsteresor utomlands

För utrikes tjänsteresor kan den anställde erhålla ett skattefritt nattraktamente. Ersättning för nattraktamente till den anställde styrs av landet den anställde övernattar i och den anställde erhåller 50% av beloppet.

En tjänsteresa kan innebära att den anställde reser mellan flera länder och beloppet för det skattefria nattraktamentet beräknas för det land den anställde tillbringade längst tid, den efterföljande dagen.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x